Όροι Χρήσης – Προσωπικά Δεδομένα

Όροι Χρήσης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση της ιστοσελίδας του Κέντρου Ποντιακών Μελετών και Ερευνών «ΚΕ.ΠΟ.Μ.Ε.» www.hellenicponticmrc.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας του. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους.

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας (στο εξής «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης σας στην ιστοσελίδα μας. Το ΚΕ.ΠΟ.Μ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες του χωρίς να αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές / επισκέπτες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας www.hellenicponticmrc.gr μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το ΚΕ.ΠΟ.Μ.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών των ιστότοπων συνεπώς, οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την χρήση τους, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη και οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας όπως τα ονόματα, τα κείμενα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα πάσης φύσεως αρχεία και τα διακριτικά γνωρίσματα, όπου δεν προβλέπεται διαφορετικά, αποτελεί ιδιοκτησία του Κωνσταντίνου Φωτιάδη και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Προσωπικά Δεδομένα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΚΕ.ΠΟ.Μ.Ε. σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας και έχει διασφαλίσει ότι τα προσωπικά τους δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και προστατεύονται όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω του ιστότοπού μας www.hellenicponticmrc.gr. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα μας www.hellenicponticmrc.gr είναι πλήρως εναρμονισμένη και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR) δίνοντας το δικαίωμα στους χρήστες να τα κατεβάσουν, να τα επεξεργαστούν ή να τα διαγράψουν.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την περιήγηση στο www.hellenicponticmrc.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός και μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες / επισκέπτες τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας.

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία αποκλειστικά και μόνο όταν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε γνωστοποίησή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση στα προσωπικά σας δεδομένα πρόσβαση έχει αποκλειστικά το ΚΕ.ΠΟ.Μ.Ε., μέσω των νομίμων εκπροσώπων του, οι τεχνικοί της ιστοσελίδας, όποτε αυτό καταστεί απαραίτητοκαι απολύτως κανένας άλλος. Η πρόσβαση στα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε άλλο απαγορεύεται. Επιπλέον ποτέ δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας ή μέρος αυτών, σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή τρίτα μέρη. Η μοναδική εξαίρεση που προβλέπεται η κοινοποίηση τους από τον νόμο είναι μόνο στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Επίσης, στο πλαίσιο της υπογραφής του ψηφίσματος το ΚΕ.ΠΟ.Μ.Ε. θα διατηρεί μόνον τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται στην πλατφόρμα του ψηφίσματος, κατά νόμιμο τρόπο, δίχως να τα επεξεργάζεται ή να τα προωθεί περαιτέρω για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Το ΚΕΠΟΜΕ προκειμένου να προωθήσει το ψήφισμα και να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω την κοινωνία σχετικά με τους σκοπούς του ψηφίσματος δύναται να δημοσιεύει, να κοινοποιεί και να καταχωρεί  το ψήφισμα μετά των υπογραφών αυτού σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.  Το κάθε υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης τους σχετικώς.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε εταιρεία μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών.

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε για την μη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hellenicponticmrc.gr.

Ο κάθε χρήστης οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί μπορεί να εναντιώνεται στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει αναφορά με πληροφορίες των δεδομένων που διατηρούμε ή να ζητήσει μεταβολή ή ακόμη και διαγραφή αυτών. Επιπλέον ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4624/2019 τα οποία σεβόμαστε απόλυτα.Τα παραπάνω γίνονται με γραπτή αίτηση από τον ίδιο τον χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hellenicponticmrc.gr ή στο τηλέφωνο: 6977629094.

 

COOKIES

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του χωρίς όμως να μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

1. Essentials Cookies: Απολύτως απαραίτητα cookies για την περιήγηση του χρήστη και την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ατομική σας ταυτότητα.

2. Functional Cookies: Αποθηκεύουν επιλογές και ρυθμίσεις του χρήστη με σκοπό να παρέχουν μια πιο λειτουργική και εξατομικευμένη περιήγηση. Δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν κάποιον επισκέπτη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

3. Performance and Analytics Cookies: Τα cookies αυτά αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους χρήστες και καταγράφουν στατιστικά επιδόσεων και σφαλμάτων χωρίς όμως να μπορούν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

4. Remarketing Cookies: Τα cookies αυτά επιτρέπουν στους παρόχους διαφημίσεων να προβάλουν διαφημιστικά μηνύματα σε χρήστες μέσω των διαφημιστικών τους δικτύων, βάσει του τρόπου χρήσης της ιστοσελίδας μας σε προηγούμενές τους επισκέψεις. Οι διαφημιστικές μας ενέργειες περιλαμβάνουν remarketing μέσω του διαφημιστικού δικτύου της Google.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ COOKIES

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε cookies μπορείτε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες που δίνονται από τον κάθε browser (chrome, Mozilla, Explorer κλπ). Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας ενδέχεται να περιέχει επιπλέον ρυθμίσεις ελέγχου για cookies.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με χρήση cookies και η απενεργοποίηση των cookies ίσως επηρεάσει τη δυνατότητά σας να τις χρησιμοποιείτε.

Back To Top