ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ

6077 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

& ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ +++
 • Σαββιδης Παυλος
  Greece

  Υπογραφή

 • Πρατσίλα Θωμάς
  Greece

  Υπογραφή

 • Γρηγόριος Δ. Μαυρίδης
  Greece

  Υπογραφή

 • Βοριαζιδης Θεοχάρης
  Greece

  Υπογραφή

 • Athanasios Tsivelekidis
  United states

  Υπογραφή

 • Σαρίδου Παναγιώτα
  Greece

  Υπογραφή

 • Κοντογούρη Έρη
  Greece

  Υπογραφή

 • Elpida Konstantinidou
  Germany

  Υπογραφή

Υπογράψτε την ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Όροι χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα:
Το ΚΕΠΟΜΕ προκειμένου να προωθήσει το ψήφισμα και να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω την κοινωνία σχετικά με τους σκοπούς του ψηφίσματος δύναται να δημοσιεύει, να κοινοποιεί και να καταχωρεί το ψήφισμα μετά των υπογραφών αυτού σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Το κάθε υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης τους σχετικώς.

Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας, το Email σας, την Χώρα διαμονής σας, το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης και πατήστε ΥΠΟΓΡΑΦΗ.
Μετά την ολοκλήρωση θα λάβετε επιβεβαιωτικό email και το ονοματεπώνυμό σας θα καταχωρηθεί στη διπλανή λίστα υπογραφών.

Where we send?

Share it

We will appreciate your support.

Back To Top