ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ

6195 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

& ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ +++
 • Ελένη Οικονόμου
  Greece

  Υπογραφή

 • ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΟΣ
  Greece

  Υπογραφή

 • ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ
  Greece

  Υπογραφή

 • ΘΕΟΔΩΡΑ
  Cyprus

  Υπογραφή

 • Βασίλης Πλατυκώστας
  Greece

  Υπογραφή

 • CHRISTINA PETROU
  Cyprus

  Υπογραφή

 • ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
  Greece

  Υπογραφή

 • Gregoris Papagregoriou
  Cyprus

  Υπογραφή

Υπογράψτε την ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Όροι χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα:
Το ΚΕΠΟΜΕ προκειμένου να προωθήσει το ψήφισμα και να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω την κοινωνία σχετικά με τους σκοπούς του ψηφίσματος δύναται να δημοσιεύει, να κοινοποιεί και να καταχωρεί το ψήφισμα μετά των υπογραφών αυτού σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Το κάθε υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης τους σχετικώς.

Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας, το Email σας, την Χώρα διαμονής σας, το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης και πατήστε ΥΠΟΓΡΑΦΗ.
Μετά την ολοκλήρωση θα λάβετε επιβεβαιωτικό email και το ονοματεπώνυμό σας θα καταχωρηθεί στη διπλανή λίστα υπογραφών.

Where we send?

Share it

We will appreciate your support.

Back To Top