ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ

6309 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

& ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ +++
 • Καρασαββίδης Ανδρέας
  Greece

  Υπογραφή

 • KAMOUTSIS PAVLOS
  Greece

  Υπογραφή

 • ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
  Greece

  Υπογραφή

 • Χρήστος Κωνσταντινίδης
  Greece

  Υπογραφή

 • Κωνσταντίνος Μπέλτσος
  Greece

  Υπογραφή

 • Inga Balabanova
  Italy

  Υπογραφή

 • Σαρβανίδης Σάββας
  Greece

  Υπογραφή

 • ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
  Greece

  Υπογραφή

Υπογράψτε την ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Όροι χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα:
Το ΚΕΠΟΜΕ προκειμένου να προωθήσει το ψήφισμα και να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω την κοινωνία σχετικά με τους σκοπούς του ψηφίσματος δύναται να δημοσιεύει, να κοινοποιεί και να καταχωρεί το ψήφισμα μετά των υπογραφών αυτού σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Το κάθε υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης τους σχετικώς.

Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας, το Email σας, την Χώρα διαμονής σας, το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης και πατήστε ΥΠΟΓΡΑΦΗ.
Μετά την ολοκλήρωση θα λάβετε επιβεβαιωτικό email και το ονοματεπώνυμό σας θα καταχωρηθεί στη διπλανή λίστα υπογραφών.

Where we send?

Share it

We will appreciate your support.

Back To Top